رئیس دانشکده

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰۷:۳۰| تعداد بازدید: 192

  

 

دکتر هادی علیزاده

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

شماره تماس:52286275-051

پست الکترونیک: AlizadeH1 /at/ thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

 

     شرح وظایف:

  1. اقدام در جهت ارتقاء جایگاه آموزشی، پژوهشی دانشکده در سطح کشور و منطقه
  2. اهتمام ویژه در اجرا و تحقق اهداف برنامه عملیاتی و طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
  3. هدف گذاری جهت تعالی و ارتقای حوزه آموزش، پژوهشی و فناوری دانشکده
  4. فراهم نمودن عادلانه و بهینه شرایط و فرصت ها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی همه اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف دانشکده
  5. توسعه کمی و کیفی آموزش و رشته های تحصیلی مرتبط
  6. ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با سایر دانشکده ها و مدیریت های ذیربط
  7. بهبود ساختار تشکیلاتی دانشکده و اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی مربوطه
  8. برنامه ریزی و ایجاد مراکز Population Lab در راستای رسالت های اجتماعی دانشکده
  9. برنامه ریزی برای حضور موثر اعضای هیأت علمی در فضای جامعه در جهت اهداف ارتقای سلامت