رئیس دانشکده

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۱۳:۱۳| تعداد بازدید: 934

    

 

 

دکتر هادی علیزاده

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

شماره تماس: 52421238-051 داخلی 238

پست الکترونیک: AlizadeH1 /at/ thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

                                         

شرح وظایف

اقدام در جهت ارتقاء جایگاه آموزشی، پژوهشی دانشکده در سطح کشور و منطقه

اهتمام ویژه در اجرا و تحقق اهداف برنامه عملیاتی و طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

هدف گذاری جهت تعالی و ارتقای حوزه آموزش، پژوهشی و فناوری دانشکده

فراهم نمودن عادلانه و بهینه شرایط و فرصت ها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی همه اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف دانشکده

توسعه کمی و کیفی آموزش و رشته های تحصیلی مرتبط

ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با سایر دانشکده ها و مدیریت های ذیربط

 بهبود ساختار تشکیلاتی دانشکده و اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی مربوطه 

برنامه ریزی و ایجاد مراکز Population Lab در راستای رسالت های اجتماعی دانشکده

برنامه ریزی برای حضور موثر اعضای هیأت علمی در فضای جامعه در جهت اهداف ارتقای سلامت