رسالت و اهداف دانشکده

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۱۲:۱۸| تعداد بازدید: 97

رسالت دانشکده بهداشت:

مهمترین رسالت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه پشتیبانی از رسالت دانشگاه در جهت توسعه علم و دانش پزشکی و ارتقاء سلامت جامعه از طریق برنامه های ذیل می باشد:

 • ارائه خدمات آموزشی با کیفیت
 • تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و سرآمد
 • توسعه پژوهش های کاربردی و نوآورانه
 • رصد شاخص های بهداشتی جامعه
 • ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع مشکلات بهداشتی جامعه و ارتقاء سطح سلامت جامعه

 اهداف دانشکده بهداشت:

 1. فراهم آوری آموزش عالی برای عامه مردم، دانشجویان، متخصصین، کارکنان بهداشتی و متولیان سلامت جامعه
 2. پیشنهاد اجرا و رهبری پژوهش کاربردی و بنیادی به منظور ارتقاء سلامت گروه های مختلف جامعه در سطح ملی
 3. ارتقاء سلامت و سرویس های خدمات بهداشتی جامعه
 4. ارائه راهکاری مبتنی بر شواهد علمی به منظور سیاست گذاری امور مرتبط با سلامت
 5. انتشار و دسترسی به یافته های پژوهش و افزایش آگاهی های بهداشتی در جامعه و برای محققین
 6. ارتقاء ساختار و توانایی پژوهشی دانشکده