اعضای کمیته

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰۸:۵۵| تعداد بازدید: 104

 

اعضای کمیته ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان:

 

دکتر هادی علیزاده / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دکتر مریم فروغی / دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

دکتر ناصح پهلوانی / دکتری تخصصی علوم تغذیه