دانشکده بهداشت

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
همزمان با روز جهانی بدون دخانیات اعلام شد:


یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
همزمان با هفته ملی جمعیت:


اطلاعیه ها