دانشکده بهداشت

شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
مناسبت هفته اطلاع رسانی تغذیه سالم عنوان شد:


شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱
در ادامه فعالیت های هفته دیابت:


چهارشنبه ۰۲ آذر ۱۴۰۱
به همت گروه بهداشت عمومی و انجمن علمی بهداشت عمومی:


دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱
همزمان با روز جهانی یادواره قربانیان ترافیکی اعلام شد:


سه‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱
همزمان بار روز جهانی دیابت: