کارشناس آموزش دانشکده بهداشت

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۴| تعداد بازدید: 114

محمد سالاری

رشته تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

تلفن: 05152246056

پست الکترونیکی: fhs-edu@thums.ac.ir