کارشناس امور مالی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱۱:۵۶| تعداد بازدید: 138

 

  شاهرخ حسینی پور

  مدیر مالی دانشکده بهداشت

  شمار تماس: 52286273-051