کارشناس امور عمومی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱۲:۰۸| تعداد بازدید: 39

 

  احمد کوهجانی

  مسئول امور عمومی دانشکده بهداشت

  شماره تماس: 52226014-051