کارشناس امور عمومی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۳:۳۵| تعداد بازدید: 149

                             

 

  آقای احمد کوهجانی

مسئول امور عمومی دانشکده

    شماره تماس: 52226014-051

    داخلی: 129

 

 

شرح وظایف

انجام اقدامات لازم برای تامین نظافت و سالم سازی محیط کار 

برنامه ریزی اجراء و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیر و نگهداری 

برنامه ریزی اجراء و ارائه راهکارهای مربط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

 پیش بینی نیازهای معاونت از نظر وسایل و ملزومات اداری و تدارکاتی 

انجام امور محوله طبق دستور مافوق حسب ضوابط و مقررات در حیطه وظایف محوله