کارشناس امور عمومی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰۸:۱۱| تعداد بازدید: 257

                              

  آقای احمد کوهجانی

مسئول امور عمومی دانشکده

    شماره تماس: 52421258-051

    داخلی: 258

شرح وظایف

انجام اقدامات لازم برای تامین نظافت و سالم سازی محیط کار 
برنامه ریزی اجراء و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیر و نگهداری 
برنامه ریزی اجراء و ارائه راهکارهای مربط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری
 پیش بینی نیازهای معاونت از نظر وسایل و ملزومات اداری و تدارکاتی 
انجام امور محوله طبق دستور مافوق حسب ضوابط و مقررات در حیطه وظایف محوله