اعضای شورای آموزشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰۹:۱۷| تعداد بازدید: 32

 

اعضای شورای آموزشی:

 

دکتر هادی علیزاده / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دکتر مریم فروغی / دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

دکتر هاشم حشمتی / کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دکتر محمدحسین دلشاد / دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دکتر سجاد رحیمی / دکتری تخصصی بهداشت محیط

مهندس مریم فیض عارفی / کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مهندس محمد سرمدی / کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

مهندس امین اله زارعی / کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط