اعضای شورای آموزشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰۸:۵۴| تعداد بازدید: 339

 

اعضای شورای آموزشی:

 

دکتر هادی علیزاده / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر مریم فروغی / دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

دکتر ادریس بذرافشان / دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

دکتر هاشم حشمتی / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر محمدحسین دلشاد / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر فاطمه پورحاجی / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر ناصح پهلوانی / دکتری تخصصی علوم تغذیه

مهندس الهام صابر / کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای