مدیریت EDO

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۰۱| تعداد بازدید: 254

مدیر EDOمهندس سرمدی

جناب آقای مهندس محمد سرمدی

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

تلفن: 05152226013

مدارک تحصیلی:

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران