مدیریت EDO

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۱:۱۳| تعداد بازدید: 625

 

 

دکتر فاطمه پورحاجی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

پست الکترونیک: pourhajif1 /at/ thums.ac.ir

شماره تماس: 52421251-051 داخلی 251

معرفی

لینک علم سنجی

                          

شرح وظایف

اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده
عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان
ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده
 پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه آموزشی در سطح دانشکده
توانمندسازی و حمایت از اعضای هیئت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC
نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده و ارائه گزارش به EDC
توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC
نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه
اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC
ایجاد کمیته مشورت دانشجویی در سطح دانشکده