مدیریت EDO

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۰۹:۵۰| تعداد بازدید: 378

مدیر EDO: 

خانم دکتر محبوبه عبدالهی

استادیار آمار زیستی

عضو هیات علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

تلفن: 05152226013

مدارک تحصیلی:

دکتری آمار زیستی