معرفی معاون آموزشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰۹:۱۵| تعداد بازدید: 756

 

 

 

 

دکتر مریم فروغی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 52421235-051 داخلی 234

پست الکترونیک: Foroughim1@thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

                                 

شرح وظایف

شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

تشکیل جلسات شورای آموزشی دانشکده

نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحدهای تابعه شامل اداره آموزش، دفتر توسعه، مسئول اساتید مشاور

 نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی

مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده

برنامه ریزی، اجرای فرایندها و تامین زیرساختها در جهت اخذ مجوز مقاطع/رشته های تحصیلی جدید

 ارائه گزارشات مستمر در حوزه آموزش به رئیس دانشکده

رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی

نظارت بر ارزشیابی اعضای هیأت علمی

اجرای فرآیند ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی

برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز استادان و دانشجویان