مسئول اساتید مشاور

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۲:۴۰| تعداد بازدید: 232

 

دکتر ناصح پهلوانی

دکتری تخصصی علوم تغذیه

پست الکترونیک: PahlavaniN1@thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

 

                                         

شرح وظایف

نظارت بر نحوه فعاليت استادان مشاور دانشکده

 شرکت در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

 تقسيم دانشجويان بين استادان مشاور دانشکده با تائيد معاون آموزشي دانشكده حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي

بررسی و تایید برنامه هفتگی اساتید مشاور و اطلاع رسانی به دانشجويان دانشكده و نظارت بر اجراي اين برنامه

جمع بندي فرم گزارش عملكرد استادان مشاور و ارائه به معاونت آموزشي دانشكده در پايان هر نيمسال تحصيلي

بررسی نتایج ارزيابي عملكرد سالانه استادان مشاور که توسط دانشجويان انجام گرفته است و ارائه به معاون آموزشي دانشكده

نيازسنجي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي و توجيهي جهت استادان مشاور اعم از مشاوره، مهارت هاي ارتباطي، روش هاي مطالعه و بررسي مشكلات آموزشي و رفتاري دانشجويان و ....

برگزاری جلسات ماهانه هماهنگي با استادان مشاور و معاون آموزشي دانشكده

 

 

     شرح وظایف: