مسئول دفتر و شرح وظایف

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۱:۰۳| تعداد بازدید: 181

 

 

مهندس الهام صابر

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای

پست الکترونیک: sabere1@thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی 

شرح وظایف

تشکیل کمیته های همکاری علمی- صنعتی با سازمان های مختلف و واحدهای صنعتی
انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور
برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان
سیاستگذاری و تشویق اعضای هیئت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان
برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم کارآفرینی
ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیئت علمی به دانشجویان و دانش آموختگان
حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه
برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات
شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان
تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی
تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی
بررسی تخصصی مراحل و چگونگی انجام طرح های ارتباط با صنعت و پیشنهادات واصله از صنایع و سازمان ها
تهیه دستوالعمل های اجرایی درون دانشکده ای در خصوص انجام طرح های ارتباط با صنعت
ارتباط مستمر با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و پیگیری اجرای سیاست های ابلاغی و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه و الحاقات مربوط به آن
سیاستگذاری کلی برای بهبود دستوالعمل های اجرایی داخلی و فعالیت های ارتباط با صنعت
بررسی و تعیین مجری برای سفارشات و طرح های ارتباط با صنعت ارجاعی به دانشکده
بررسی برنامه های پیشنهادی کوتاه مدت برای توسعه فعالیت های ارتباط با صنعت
تعیین تعرفه های کلی جهت فروش خدمات فنی، مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی به صنعت با توجه به آئین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه