رئیس دانشکده

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۰:۵۸| تعداد بازدید: 1111

    

 

دکتر هادی علیزاده

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

شماره تماس: 52421238-051 داخلی 238

پست الکترونیک: AlizadeH1 /at/ thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

                                         

شرح وظایف

اقدام در جهت ارتقاء جایگاه آموزشی، پژوهشی دانشکده در سطح کشور و منطقه
اهتمام ویژه در اجرا و تحقق اهداف برنامه عملیاتی و طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
هدف گذاری جهت تعالی و ارتقای حوزه آموزش، پژوهشی و فناوری دانشکده
فراهم نمودن عادلانه و بهینه شرایط و فرصت ها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی همه اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف دانشکده
توسعه کمی و کیفی آموزش و رشته های تحصیلی مرتبط
ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با سایر دانشکده ها و مدیریت های ذیربط
 بهبود ساختار تشکیلاتی دانشکده و اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی مربوطه 
برنامه ریزی و ایجاد مراکز Population Lab در راستای رسالت های اجتماعی دانشکده
برنامه ریزی برای حضور موثر اعضای هیأت علمی در فضای جامعه در جهت اهداف ارتقای سلامت

روسای پیشین دانشکده:  

 

 

   دکتر ادریس بذرافشان

  دکتری مهندسی بهداشت محیط

  ریاست دانشکده بهداشت از سال 1396 تا 1399

 

 

 

 

  دکتر مجتبی داودی

  دکتری مهندسی بهداشت محیط

  ریاست دانشکده بهداشت از سال 1395 تا 1396