معرفی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰۹:۰۹| تعداد بازدید: 81

شورای پژوهشی دانشکده :

شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده و به منظور طرح دیدگاههای مختلف، بحث و تبادل نظر محققین و صاحبنظران و تصویب طرحها تشکیل می شود. این شورا از 6 نفر عضو تشکیل گردیده است که عبارتند از معاون پژوهشی دانشکده (رئیس شورا)، اعضای شورای پژوهشی دانشکده که با انتخاب رئیس دانشکده به مدت 2 سال به عضویت این شورا درمی آیند.