اهداف

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۰:۰۵| تعداد بازدید: 5

مهم ترین برنامه های دفتر ارتباط با صنعت دانشکده  به شرح ذیل می باشد.

۱-برقراری ارتباط دانشکده با بخش های مختلف صنعت، دستگاههای اجرایی و مؤسسات خصوصی و معرفی توانمندیهای دانشکده و برگزاری نشست های مشترک و نظایر آن

۲- فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات تخصصی و آزمایشگاهی مطابق با تعرفه پیش بینی شده

۳- فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی

۴-فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات فنی  و مهندسی

۵- پیگیری تأمین امکانات  آزمایشگاهی و تسهیلات لازم بمنظور انجام فعالیت های ارتباط با صنعت

۶- برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و سایر مراکز پژوهشی و  بخش های تحقیق و توسعه  واخد های صنعتی

۷-فراهم نمودن زمینه ارتباط متخصصین دانشگاه با بخش های اجرایی از طریق تشکیل نشست های مشترک و بازدیدهای علمی

۸-فراهم نمودن زمینه همکاری با بخش های اجرایی در اجرای همایش ها و کارگاههای آموزشی و استفاده از تسهیلات و پشتیبانی آنها -برنامه ریزی در خصوص آموزش تخصصی شاغلین صنایع و دستگاههای اجرائی در زمینه های مرتبط با سلامت و محیط زیست در قالب دوره های مدون

۹- بسترسازی لازم بمنظور استفاده از عرصه های صنعتی و سایر بخش های مرتبط با آموزش و پژوهش دانشجویان و اعضای هیئت علمی دستگاه های اجرایی و صنایع مختلف در سطح کشور می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و ارسال در خواست با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده بهداشت مکاتبه یا تماس تلفنی برقرار نمایند.