مشاوره

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۱۳:۱۱| تعداد بازدید: 116

 

برنامه مشاوره واحد برنامه ریزی درسی

راهنمایی و انجام مشاوره در زمینه تدوین طرح دوره/ درس

 

نام مشاور تخصص روز زمان
دکتر هادی علیزاده دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت شنبه 12-14
دکتر فاطمه پورحاجی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت سه شنبه 12-14
دکتر عبدالمجید قلیزاده دکتری تخصصی بهداشت محیط یکشنبه 12-14