کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۱:۱۴| تعداد بازدید: 288

 

 

مهندس فاطمه سمیعی

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: samiei fateme44@gmail.com

شماره تماس: 52421249-051 داخلی 249

 

شرح وظایف

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO) در راستای ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی 
همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO) در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای آموزش در دانشکده یا مرکز
آموزشی درمانی مربوطه
همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO) در جهت نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده و ارائه گزارش به EDC
سایر امور محوله مرتبط با دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)