دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰۸:۴۳| تعداد بازدید: 57

امروزه برقراری ارتباط منسجم و سازمان یافته بین صنایع و دانشگاهها یکی از نیازهای اساسی کشور می‌باشد. این ارتباط به دانشگاهها کمک می‌کند تا قسمتی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در راستای مشکلات موجود در صنایع کشور جهت دهی کرده و متخصصانی توانا و شایسته را پرورش دهند. طرف دیگر ارتباط صنعت و دانشگاه، صنعت است که برخی از نیازها و خواسته های فناوری خود را در قالب این ارتباط برآورده می‌کند به منظور ایجاد بستر و زمینه به کارگیری تخصص و دانش علمی اعضاء هیئت علمی و توانمندی های فنی تخصصی دانشکده بهداشت جهت ارائه خدمت به جامعه و صنعت، دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تشکیل شده تا زمینه همکاری دانشکده را با صنایع و دستگاههای اجرایی فراهم نموده و در راستای ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای، اجرای برنامه های آموزشی مدون و انجام پروژه های تحقیقاتی از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه فعالیت نماید. کمیته فنی ارتباط با صنعت دانشکده با حضور رئیس دانشکده، معاونین، مدیرگروه مرتبط با طرح و مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده به منظور بررسی تخصصی مراحل و چگونگی انجام طرح های ارتباط با صنعت تشکیل می گردد.