توانمندی ها (طرح های تحقیقاتی مشترک با صنایع)

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰۸:۴۸| تعداد بازدید: 31

 

طرح های تحقیقاتی در حال اجرا  توسط اعضا محترم هیأت علمی و مرتبط با دفتر ارتباط با صنعت به شرح ذیل می باشند:

  • برآورد انرژی مصرفی حین انجام کار به روش برآورد سیستماتیک بار کار  (SWE) در کارگران یک کارخانه ی سیمان در سال 1402
  • ساخت و بررسی پارامترهای عملکردی سیکلون آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
  • ساخت و بررسی پارامترهای عملکردی اسکرابر آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
  • بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با خودکارآمدی در پرسنل واحد عملیات ایستگاه های آتش نشانی شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و محولات
  • بررسی تاثیر مصرف مکمل فیبری-پروتئینی یاسیناژ بر شاخص های تن سنجی، فشارخون، پروفایل لیپیدی، فاکتورهای گلیسمیک و مارکرهای التهابی در کارگران دچار اضافه وزن با رویکرد پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور
  • تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل پرسید بر ارتقاء رفتارهای ایمنی کارگران شاغل در شرکت سیمان
  • بررسی تاثیر آموزش بهداشت براساس الگوی بزنف براستفاده از وسایل حفاظت فردی شنوایی در کارگران کارخانه کاشی در سال 1401
  • بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و علل مرتبط با آن در کشاورزان زعفران کار شهرستان زاوه در سال 1401
  • بررسی مشکلات تنفسی و شاخص های عملکرد ریوی در بین کارگران صنعت سیمان زاوه تربت حیدریه، در سال 1401