چهارمین جلسه ژورنال کلاب دانشجویان گروه بهداشت عمومی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۰:۴۳ | تعداد بازدید: 26

چهارمین جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومی دوشنبه مورخ 8 آذر ماه ، با حضور اساتید و دانشجویان این رشته در محل سالن ابن سینا دانشگاه برگزار گردید. 

در این جلسه زهرا زنگنه دانشجوی ترم 7 کارشناسی بهداشت عمومی به راهنمایی جناب آقای دکترعلیزاده، دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، به ارائه مقاله ای با عنوان "بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاد رفتارهای پیشگیری کننده از پدیکلوز دانش آموزان ابتدایی"پرداخت.