چهاردهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۱:۵۸ | تعداد بازدید: 24

چهاردهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت چهارشنبه 3آذر ماه با حضور رئیس، معاون آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت در محل سالن جلسات دانشکده برگزار گردید.

مطالب ذیل در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آنها تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

بررسی درخواست افراد متقاضی همکاری  با دانشکده بهداشت

بررسی درخواست ها و مشکلات آموزشی دانشجویان