نهمین نشست هفتگی دانشجویان و اساتید گروه بهداشت عمومی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۳:۵۰ | تعداد بازدید: 30

فهیمه عطاریان،عضو هیات علمی بهداشت عمومی و مسئول برگزاری این نشست بیان کرد : این جلسات از ابتدای مهر ماه تاکنون بصورت هفتگی در تالار ابن سینا برگزار می گردد و در این نشست ها دانشجویان به ارائه گزارش گروهی فعالیت های انجام شده در هفته قبل می پردازند. 

وی افزود : هدف از این نشست ها ارتباط موثر اساتید و دانشجویان کارآموز بهداشت عمومی بوده و در هر هفته میزان دستیابی به اهداف کاراموزی بررسی و ارزیابی می گردد .

عضو هیات علمی گروه بهداشت عمومی در پایان گفت : بیان تجربیات و چالش ها و پرسش و پاسخ ها و ارائه راه حل از دیگر اهداف این نشست ها است.