سومین جلسه ژورنال کلاب دانشجویان گروه بهداشت عمومی برگزار شد.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۱:۴۱ | تعداد بازدید: 59

سومین جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومی دوشنبه مورخ 17 آبان، با حضور اساتید و دانشجویان این رشته در محل سالن ابن سینا دانشگاه برگزار گردید. 

در این جلسه مرجان کمالی دانشجوی ترم 7 کارشناسی بهداشت عمومی به راهنمایی جناب آقای دکتر حشمتی،دکتری تخصصی آموزش بهداشت، به ارائه موضوع: A social robot intervention on depression,loneliness,and qualitiy of life for Taiwanese older adults in long-term care پرداخت.