دومین نشست خبری (Press Release) طرح های تحقیقاتی دانشکده بهداشت برگزار گردید

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۱۳:۰۹ | تعداد بازدید: 67

دومین نشست خبری (Press Release) ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته با حضور دکتر هادی علیزاده، ریاست محترم دانشکده بهداشت، دکتر مریم فروغی و دکتر رسول علیمی، معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده و سایر اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت در سالن جلسات پردیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، مورخ 1402/08/20 برگزار گردید.

دکتر مریم فروغی مجری طرح تحقیقاتی با عنوان" بررسی نقش تصفیه خانه های فاضلاب در نظارت و مدیریت مقاومت آنتی بیوتیکی تحت رویکرد One Health" بیان کرد: استفاده وسیع از آنتی بیوتیک ها در درمان انسان و حیوانات، غالبا با مقاومت باکتریایی به این مواد شیمیایی مرتبط می باشد. باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک منجر به ایجاد مشکلات جدی در درمان بیماری های عفونی شده است، اخیراً نگرانی‌ها به دلیل افزایش ظهور باکتری‌ها و ژن‌ها مقاوم به عوامل ضد میکروبی (ARGs و ARB) در محیط‌های مختلف رو به افزایش است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تصریح کرد: بررسی مطالعات حاکی از این است که تصفیه خانه های فاضلاب (WWTPs) مخازن احتمالی انتشار ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک هستند که می توانند از طریق چرخه های آب و غذا به باکتری های مرتبط با انسان منتقل شده، و از این طریق به تکثیر مقاومت آنتی بیوتیکی کمک می کنند. وی هدف از این طرح تحقیقاتی را بررسی نقش تصفیه خانه های فاضلاب به عنوان یک حلقه مفقوده در نظارت جهانی موثر بر سلامت و مدیریت مقاومت آنتی بیوتیکی دانست.