اولین کمیته فرعی سواد سلامت شهرستان تربت حیدریه برگزار گردید

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۱۳:۵۹ | تعداد بازدید: 118

اولین کمیته فرعی سواد سلامت شهرستان تربت حیدریه در راستای کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده در تاریخ 26 مهرماه 1402 با حضور مسئولین حوزه معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه، سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، روسای دانشکده ها، مسئول مرکز آموزش مجازی و نمایندگان معاونت بهداشتی در محل سالن جلسات پردیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار گردید.

در ابتدا دکتر هادی علیزاده، رئیس دانشکده بهداشت ضمن تقدیر از حضور بخش های مختلف دانشگاه در این کمیته بیان کرد: با توجه به اینکه مسئولیت کارگروه کمیته فرعی سواد سلامت بر عهده دانشکده بهداشت نهاده شده است، هدف تشکیل این کمیته را حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جامعه و ارتقاء سطح سواد مردم شهرستان دانست و نیز ایشان ضمن اشاره به اهمیت بیماری های غیر واگیر بر تلاش بخش های مختلف در جهت پیشگیری و کنترل این بیماری ها تاکید نمود.

در ادامه دکتر فاطمه پورحاجی، عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر کمیته سواد سلامت اذعان کرد: سلامت یک مقوله فرهنگی است و ارتقاء سواد سلامت در کلیه حیطه ها به ویژه بیماری های غیرواگیر نیازمند مشارکت کلیه بخش ها و متمرکز بر کار تیمی می باشد و ایشان اظهار داشت ارتقاء سطح سواد سلامت شهرستان مستلزم هماهنگی بین بخشی و حمایت طلبی سازمان ها و ارگان های شهرستان است و از تشکیل جلسات و اجرای برنامه های مشارکتی با سایر بخش ها در راستای هدف این کمیته خبر داد.

در حاشیه این جلسه آقای علی نژاد، رئیس گروه بیماری های معاونت بهداشتی و خانم گرامی پور  رئیس گروه واحد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به ارائه گزارشی در خصوص شاخص ها و وضعیت موجود بیماری های غیر واگیر، مراقبت ها و برنامه های حوزه معاونت بهداشتی و وضعیت سواد سلامت شهرستان پرداختند.

 گفتنی است پایان بخش این جلسه ارائه چالش ها، راهکارها و راهبردهای ارتقاء سواد سلامت در زمینه بیماری های غیر واگیر بود.