قابل توجه دانشجویان گرامی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۱۱:۴۲ | تعداد بازدید: 125

دانشجویان گرامی به علت عدم وجود خط تلفن مستقیم( موقتا ) در اتاق کارشناس آموزش دانشکده بهداشت جهت پاسخگویی بهتر، سوالات خود را به آدرس ایمیل دانشکده :

fhs-edu@thums.ac.ir ارسال فرمایید.