در راستای سیاست حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

کارگاه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۴:۲۶ | تعداد بازدید: 36

به همت گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت و در راستای سیاست حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین توانمندسازی دانشجویان در زمینه ارتقا سلامت کودکان، کارگاه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم برگزار شد.

دکتر فاطمه پورحاجی عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس کارگاه ضمن عرض خیرمقدم و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اهداف برگزاری کارگاه را برای دانشجویان تشریح نموده و حدود انتظارات خود را برای آنان برشمرد . در ادامه شرکت کنندگان در قالب کار عملی و ایفای نقش با مباحثی همچون فرآیندهای مختلف مندرج در بوکلت با مفاهیم مراقبت های بهداشتی در کودکان نظیر رشد و تکامل، آشنایی با نوزادان پرخطر، اقدامات مربوط به غربالگری های بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تغذیه صحیح کودکان، بهداشت دهان و دندان آشنا شدند.

سر تیتر خبر
در راستای سیاست حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: