چهارمین نشست هفتگی کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰۸:۳۷ | تعداد بازدید: 37

چهارمین نشست هفتگی کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی با حضور مسئول کارآموزی این گروه در تاریخ 24 آبان ماه در محل ساختمان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار گردید.

مهندس فهیمه عطاریان، ضمن بیان این خبر افزود: فرایند کارآموزی بهداشت عمومی بعنوان یک فرایند پویا و منسجم در راستای دستیابی به اهداف ارزشمندی همچون کسب مهارت های فردی بهداشتی، مراقبتی و بالینی در سطح یک پیشگیری و ارتقای مهارت های اجتماعی دانشجویان در حال اجراست. پایش عملکرد دانشجویان در عرصه کارآموزی بصورت هفتگی توسط اساتید و با حضور در جلسات ارائه گزارشات فعالیت ها و عملکرد هفتگی دانشجویان انجام می گردد، در این نشست ها دانشجویان ضمن ارائه گزارش عملکرد به نقد و بررسی محیط کارآموزی و به اشتراک گذاری موارد خاص مراقبتی با سایر دانشجویان می پردازند.