سومین نشست خبری (Press Release) طرح های تحقیقاتی دانشکده بهداشت برگزار گردید

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۱:۲۰ | تعداد بازدید: 95

سومین نشست خبری (Press Release) ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته با حضور دکتر هادی علیزاده، ریاست محترم دانشکده بهداشت، دکتر مریم فروغی و دکتر رسول علیمی، معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده، اعضای هیأت علمی دانشکده، کارشناسان و دانشجویان در حوزه ریاست دانشکده بهداشت، مورخ 1402/09/07 برگزار گردید.

دکتر هادی علیزاده مجری طرح تحقیقاتی با عنوان "تاثیر مداخله آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در آرایشگاه های مردانه در شهر تربت حیدریه" بیان کرد: اچ ای وی در حال حاضر به عنوان یک چالش بهداشت عمومی در ایران  می باشد. بیماری ایدز یکی از بیماری های مهم جهان است که باعث مرگ ومیر افراد زیادی شده است که نه تنها یک مشکل بهداشتی است بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و هزینه های زیادی را متوجه فرد، خانواده و جامعه می کند. این بیماری از راه های مختلفی انتقال می بابد یکی از این راهها وسایل و تجهیزاتی از قبیل تیغ، ماشین اصلاح و... که آرایشگران حین کار برای مراجعین استفاده می کنند با توجه به نقش تاثیرگذاری که آرایشگران در پیشگیری از این بیماری می توانند داشته باشند، آموزش  و حساس کردن آنها در زمینه این بیماری بخصوص راه های انتقال و روش های پیشگیری می تواند نقش قابل توجهی در کنترل و مراقبت از این بیماری در سطح جامعه داشته باشند.

در خاتمه این نشست خبری، نتیجه حاصل از مطالعات مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجری طرح و محققین این مطالعات به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ گفتند.