دومین جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۲:۴۶ | تعداد بازدید: 47

دومین جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومی در راستای پاسخگویی اجتماعی و توانمندسازی دانشجویان، با حضور دانشجویان بهداشت عمومی و اساتید در محل سالن ابن سینا دانشگاه، مورخ 1 آذرماه برگزار گردید.

در این جلسه دانشجویان ترم 7 کارشناسی بهداشت عمومی، گروه نازنین خراسانی، زینب گنج بخش، مهلا محمدیان و کیمیا علی نژاد با راهنمایی جناب آقای دکتر حشمتی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، مقاله ای با عنوان: "Marital Status, Close Relationships, and All-Cause Mortality: Results From a 10-Year Study of Nationally Representative Older Adults" را ارائه نمودند و در پایان ضمن نقد مقاله مربوطه بر جنبه های کاربردی مقاله در زمینه مراقب سالمندان در مراکز خدمات جامع سلامت تاکید شد.