به همت گروه بهداشت عمومی و انجمن علمی بهداشت عمومی:

جلسه آموزشی در راستای سیاست جوانی جمعیت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۳:۲۶ | تعداد بازدید: 71

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، در راستای سیاست جوانی جمعیت و موضوع پاسخگویی اجتماعی، جلسه آموزشی با موضوع سلامت زنان و غربالگری از سرطان های زنان،با حضور دکتر فاطمه پورحاجی و دانشجویان بهداشت عمومی مورخ 2 آذر ماه برگزار شد.

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ضمن آموزش موضوع سرطان های زنان، غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان بر اهمیت نقش سلامت زنان اشاره کرد و در ادامه دانشجویان با آموزش موضوع باروری به هنگام بر سیاست جوانی جمعیت تاکید داشتند.

  

سر تیتر خبر
به همت گروه بهداشت عمومی و انجمن علمی بهداشت عمومی: