کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی  در واحد بهداشت محیط دانشکده بهداشت:

با بازدید دانشجویان از بیش از ۴۰ امکنه انجام شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۳:۴۱ | تعداد بازدید: 28

کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی در واحد بهداشت محیط دانشکده بهداشت با بازدید دانشجویان از بیش از ۴۰ امکنه انجام شد.

مسئول کارآموزی گروه بهداشت عمومی، مهندس فهیمه عطاریان بیان کرد: فعالیت های دانشجویان شامل بررسی وضعیت فاضلاب منطقه، آموزش و استفاده از دستگاه های پرتابل شوری سنجی، پی اچ متری، دماسنجی اماکن و مراکز، کلرسنجی، یدسنجی، معدوم سازی مواد غذایی در محل کسب و مکان دفن، نمونه برداری مواد غذایی و آب، بازدید از مراکز با نقص بحرانی تهیه پمفلت و آموزش در مدارس، بازدید از مراکز آموزشی و مهد کودک، بررسی وضعیت پسماند در منطقه تحت پوشش، تفکیک و دسته بندی انواع پسماندها، پرکردن صورتجلسات ۳۶،۳۷ و۳۹ ، بررسی اماکن و مراکز از نظر معیارهای بهداشتی و بهسازی، نحوه بازرسی و پرکردن برگ زرد و فرم های پیگیری، آشنایی با نحوه تشخیص مواد غذایی فاقد صلاحیت بود.

سر تیتر خبر
کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی  در واحد بهداشت محیط دانشکده بهداشت: