بازدید دانشجویان بهداشت محیط از صنایع کاشی زرین خراسان رضوی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۰:۴۵ | تعداد بازدید: 44

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، مهندس الهام صابر به همراه دانشجویان ترم 7 بهداشت محیط در تاریخ 22 آبان ماه از صنایع کاشی زرین خراسان رضوی بازدید به عمل آوردند.

مهندس صابر هدف از این بازدید یک روزه را آشنایی دانشجویان با اصول HSE دانست و بیان کرد : دانشجویان با مباحث مرتبط با پساب و فاضلاب های صنعتی، تصفیه ی فاضلاب ها، آلودگی های هوا در بخش های مختلف سایت کاری و اقدامات زیست محیطی موثر در صنایع و نیز وظایف خانه بهداشت کارگری و الزامات و دستورالعمل های مرتبط با ISO 45000,14000 آشنا شدند.