بازدید دانشجویان بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۳:۳۸ | تعداد بازدید: 67

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، دکتر عبدالمجید قلی زاده، عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط به همراه دانشجویان ترم ۶ کارشناسی پیوسته محیط و ترم ۳ کارشناسی ناپیوسته محیط، در روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان تربت حیدریه در جهت آشنایی دانشجویان بازدید به عمل آوردند.