همزمان با هفته ملی جمعیت:

ایستگاه مشاوره باروری سالم و فرزندآوری برپا گردید

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۰:۴۰ | تعداد بازدید: 74

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، همزمان با هفته ملی جمعیت، با همکاری گروه بهداشت عمومی و کمیته علمی جوانی جمعیت و با همت دانشجویان بهداشت عمومی، ایستگاه مشاوره باروری سالم و فرزندآوری ویژه بانوان شاغل و دانشجویان خانم همسردار در سن باروری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در مجموعه آموزشی پردیس، به مدت دو روز در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ماه برپا گردید. 
مسئول کارآموزی گروه بهداشت عمومی با اشاره به تغییرات جمعیتی، ساختار جمعیتی کشور را مسئله ای مهم  دانست و گفت: در راستای آموزش پاسخگو و جامعه محور و با توجه به نیاز فعلی کشور پیرامون بحران جمعیت و سالمندی جمعیت کشور و مشکلات بی شمار در این خصوص در سال های آتی، گروه بهداشت عمومی وظیفه خود می داند با ارائه آموزش و مشاوره های فرزندآوری و باروری سالم متناسب با شرایط هر یک از بانوان شاغل و دانشجو، در راستای افزایش نرخ باروری و جوانی جمعیت گام بردارد.

فهیمه عطاریان عضو هیات علمی دانشکده بهداشت افزود؛ هر گاه در جامعه‌ای حداقل ۷۰ درصد از جمعیت در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال (سنین فعالیت و کار) باشند، اصطلاحاً آن جامعه در فرصت پنجره جمعیتی قرار دارد و پنجره جمعیت فرصتی طلایی برای اصلاح ساختارهای جمعیتی و رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی است که اگر مغتنم شمرده نشود نه تنها خود تهدید خواهد بود بلکه بعد از عبور از پنجره جمعیتی، امکان مدیریت و ترمیم ساختارهای جمعیتی و تحقق رشد و توسعه بسیار پایین و تقریباً ناممکن می‌شود.
وی برخی چالش های نرخ باروری را  افزایش سن ازدواج، فاصله گذاری زیاد بین فرزندان، پدیده تک فرزندی ،وجود زوج های نابارور عنوان کرد و آموزش، مشاوره گروه های هدف و آگاه سازی جامعه، را قدمی موثردر راستای بهبود وضعیت موجود دانست.
شایان ذکر است در این ایستگاه آموشی اقداماتی مانند: مشاوره فرزندآوری و فرزندپروری، مشاوره پیش بارداری، مشاوره شیردهی برای خانم های دارای فرزند زیر۶ ماه، آموزش اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر، مشاوره های ویژه فرزندآوری برای مادران تک فرزند و... صورت پذیرفت.

سر تیتر خبر
همزمان با هفته ملی جمعیت: