روسای پیشین دانشکده

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱۳:۱۰| تعداد بازدید: 85

 

   دکتر ادریس بذرافشان

  دکتری مهندسی بهداشت محیط

  ریاست دانشکده بهداشت از سال 1396 تا 1399

 

 

 

 

  دکتر مجتبی داودی

  دکتری مهندسی بهداشت محیط

  ریاست دانشکده بهداشت از سال 1395 تا 1396