هشتمین جلسه کارگروه آزمایشگاه جمعیتی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۰۶:۲۶ | تعداد بازدید: 11

هشتمین جلسه کارگروه آزمایشگاه جمعیتی با حضور اعضای این آزمایشگاه در محل اتاق شورای دانشکده بهداشت برگزار گردید.

در این جلسه اعضای کارگروه شاخصه‌های مربوط به اولین کارآزمایی جمعیتی را استخراج نمودند.  همچنین در این جلسه با توجه به مهم ترین مشکلات حوزه سلامت در شهرستان تربت حیدریه چارچوب اجرای کارآزمایی با اولویت ریشه‌یابی جمعیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.