جلسه برنامه ریزی گروه بهداشت محیط برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۲:۱۰ | تعداد بازدید: 35

جلسه برنامه ریزی گروه بهداشت محیط در جهت برنامه اعتباربخشی گروه، با حضور اعضای گروه و ریاست دانشکده، شنبه 19 تیرماه در محل سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

در این جلسه امکانات، اهداف و راهبردها و نقاط قوت و ضعف گروه مورد بررسی قرار گرفت و سپس طی برنامه ریزی های صورت گرفته ، مسئولیت هر فرد متناسب با حوزه مربوطه مشخص گردید.