بیماری سل را جدی بگیریم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰۸:۰۵ | تعداد بازدید: 19

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همزمان با فرا رسیدن روز جهانی سل بیان کرد: این بیماری قادر است از طریق سرفه، عطسه و صحبت کردن در هوا پخش می شود. همچنین میتواند تمام اعضای بدن را مبتلا کند، اما بیشترین عضو درگیر ریه ها هستند که حدود ۸۰ درصد موارد سل را تشکیل می دهد.

فهیمه عطاریان تشریح کرد: سرفه پایدار بیشتر از دو هفته، خلط خونی، کاهش وزن، ضعف، تب و تعریق شبانه از  نشانه های این بیماری است و تشخیص آن از طریق آزمایش روی نمونه خلط افراد مشکوک ممکن می گردد.

وی ادامه داد: افراد بیماری سل را جدی بگیرند، در حال حاضر تمام خدمات برای کنترل بیماری سل از جمله شناسایی افراد مشکوک در سطح جامعه، تشخیص، آزمایش خلط، رادیوگرافی، ویزیت پزشک، تامین دارو، پیگیری و کنترل اطرافیان بیمار و بستری بیماران مقاوم به درمان، در سراسر کشور از سوی سیستم بهداشتی به طور رایگان ارائه می شود. 

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی بیان کرد: در ایران برنامه مراقبت بیماری سل در راستای دستیابی به کاهش بیماری و مرگ به علت سل و رنج ناشی از این بیماری اجرا می شود، در دو دهه اخیر با اجرای بیماریابی، درمان و پیگیری استراتژی های درمان شاهد سیر نزولی و کاهش موارد جدید بیماری بوده ایم،  بطوری که  در سال 1398 میزان بروز این بیماری تقریبا 10 نفر  در هر 100 هزار نفرجمعیت و بیشترین میزان بروز بیماری در گروه سنی 65 سال به بالا بود که این حاکی از موفقیت چشمگیر کشور در کنترل این بیماری ست.

وی افزود : پاندمی کرونا در دو سال اخیر با سناریو وخیمی از وضعیت بیماری سل همراه بود و بر دستاوردهای سال های اخیر خط بطلان کشید، این محدودیت ها اثرات سوئی بر کاهش دسترسی به امکانات درمانی و یا تشخیصی در افراد مشکوک داشته و انتقال خانوادگی بیماری را افزایش داده است، از طرفی تاثیر غیرمستقیم کرونا بر کاهش درآمد و افزایش فقر و سوتغذیه با احتمال بالاتری از تبدیل سل نهفته به سل فعال همراه است.

عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت در پایان توصیه کرد: نیاز است برنامه کنترل سل در دانشگاه‌ها با تاکید بر ارتقاء شاخص های آموزش، طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی برای دستیابی بهنگام به اهداف و شاخص های تعیین شده و احیا برنامه های بیماریابی و استراتژی های  درمان  بازبینی گردد. در این راه جلب مشارکت اعضای هیات علمی و انجمن های علمی و دانشجویی و مشارکت های جامعه مدنی و جامعه آسیب دیده از سل در همراهی با سیستم بهداشت و درمان می تواند موجب تقویت سیستم گردد.