انجام تست سریع تشخیص کرونا توسط دانشجویان بهداشت عمومی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۰۹:۰۱ | تعداد بازدید: 33

در راستای تشخیص سریع موارد مشکوک به کووید_19، شنبه 12 تیر ماه، دانشجویان ترم 8 بهداشت عمومی تحت نظارت معاونت بهداشت به انجام تست سریع تشخیص کرونا در افراد واجد شرایط پرداختند.