اثرات تک فرزندی بر سلامت روان

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰۷:۰۳ | تعداد بازدید: 196

پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: بر تعداد فرزندان بیافزایید تا در روز قیامت به فزونی شما بر امت ها تفاخر کنم.

٢٠ الی ٢٦ تیرماه هفته جمعیت و باروری سالم نام گذاری شده است. در طی ۷۰ سال گذشته، TFR (نرخ باروری کلی : متوسط تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوران باروری خود به دنیا می آورد) در جهان و ایران به نصف تقلیل پیدا کرده است.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد: در دهه های اخیر از یک سو به دلیل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و از سوی دیگر به دلیل آرمانگرایی در تربیت و تحصیلات فرزندان یکی از ملاحظات مهم در فرزندآوری، گرایش به تک فرزندی است.و مهم‌ترین علل کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج، بیشتر شدن فاصله ازدواج تا اولین بارداری، افزایش فاصله دو بارداری، افزایش آمار طلاق، ترویج فرهنگ غلط تک ‌فرزندی و در برخی موارد تأمین نیازهای اولیه در برخی خانواده‌‌ها درخصوص فرزندآوری است.

دکتر هادی علیزاده ادامه داد: بی فرزندی یا تک فرزندی مسئله ای است که هم بر سلامت روان والدین و هم کودک تاثیر زیادی میگذارد.یک کودک تک فرزند تنها بزرگ می شود. والدین تک فرزند تمایل به محافظت بیش از حد از فرزند خود دارند، یک کودک تک فرزند ممکن است از درگیری افراطی والدین خسته شود، یک کودک تک فرزند هرگز تجربه داشتن خواهر، برادر، خواهرزاده و برادرزاده را نخواهد داشت و زندگی برای او بسیار یکنواخت خواهد بود.

وی افزود:  پژوهش ها نشان میدهد که تک فرزندان بیشتر از دیگران به اختلالات اضطرابی دچار می شوند و این مسئله میتواند به دلیل مسئولیت پذیری بیش از حد و حس کمالگرایی آنان باشد که باعث ایجاد اضطراب در آنان میشود؛ چرا که دائم بیم دارند که شکست بخورند و نتوانند موفق شوند.

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت اظهار داشت: همچنین در مطالعاتی که در مورد مهارتهای اجتماعی انجام شده است، کاتینگ و دان به این نتایج رسیدند که تک فرزندان پرخاشگرتر و مخربتر بوده اند و در بین گروه دوستان، محبوبیت کمتری داشتند، درحالی که کودکانی که خواهر یا برادر داشتند،   مهارتهای همکاری بیشتری در گروه نشان میدادند.

دکتر علیزاده همچنین اضافه کرد: در پژوهشی دیگر با عنوان مقایسه پذیرش اجتماعی ، هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران تک فرزند و چند فرزند به این نتیجه دست یافتند که دختران خانواده های چند فرزند از پذیرش اجتماعی و هوش هیجانی بیشتری نسبت به دختران خانواده های تک فرزند برخوردارند.

بصورت کلی میتوان گفت که چند فرزندان به لحاظ اجتماعی با دیگران آسانتر درآمیخته میشوند و از سوی دیگر نشانه های کمتری از افسردگی، تنهایی و نا امیدی نشان میدهند .

و در پایان سخن خود را با یکی از بیانات ارزشمند رهبری به پایان می رسانم.

ایشان در توصیه به فرزندآوری بیشتر فرموده اند : «خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشوند. واقعا هم این جور است که اگر چنانچه عدد ملت مسلمان، حالا در یک کشور اسلامی مثل کشور ایران یا در فضای اسلامی مثل امت اسلامی زیاد باشد، این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آن ها وجود دارد.