کارشناس آزمایشگاه

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۱:۰۷| تعداد بازدید: 33

 

 

مهندس فاطمه سمیعی

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: samiei fateme44@gmail.com

شماره تماس: 52421249-051 داخلی 249

 

شرح وظایف

مشارکت در تهیه برنامه گروه، قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیمسال و همکاری با مدیر گروه
ثبت برنامه درسی هر نیمسال در سیستم آموزشی
 مشارکت در تدوین جدول زمانبندی جلسلات امتحانات تئوری و عملی گروه
همکاری و نظارت در انتخاب واحد – حذف و اضافه در کنار مدیر گروه
تشکیل جلسات شورای آموزشی گروه در ابتدای هر نیمسال
مشارکت در ارائه برنامه های اجرایی برای رشد کمی و کیفی آموزشی و توسعه گروه آموزشی
پاسخگویی مکتوب و کارشناسانه و به موقع به درخواست ها و مکاتبات ارجاعی از سوی مدیرگروه
مشارکت در تدوین جدول زمانبندی تشکیل جلسات ژورنال کلاب، مشارکت در برگزاری و اجرای بازدیدهای دانشجویی، ارتباط مستمر با دانشجویان و اساتید در جهت رفع مشکلات آموزشی، همکاری با انجمن علمی گروه
مستند سازی اسناد و سوابق در گروه
اطلاع رسانی به اساتید در خصوص روز و ساعت تدریس در ابتدای هر ترم
مشارکت در برگزاری جلسات مصاحبه و ارزیابی اساتید جدید و اعلام به واحد معاونت آموزشی و پیگیری جهت دریافت کد مدرسی
همکاری در برگزاری امتحانات تک درس و اخذ سوالات امتحانی و نمرات از اساتید و ارائه به واحد آموزش
همکاری در اخذ واحد کارآموزی دانشجویان و برگزاری جلسات توجیهی و ارتباط با دانشجو و اساتید تا حصول نتیجه و ارسال نمرات به واحد کارآموزی
ارتباط مستمر با دانشجویان و اساتید در فضای مجازی جهت رفع مشکلات آموزشی
مشارکت در تجهیز فضاهای آزمایشگاه و کارگاه های آموزشی
انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق