کارشناس آموزش

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۷| تعداد بازدید: 8

محمد سالاری

رشته تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

تلفن: 05152246056

پست الکترونیکی: fhs-edu@thums.ac.ir