شرح وظایف

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۳:۴۰| تعداد بازدید: 47

شرح وظایف مسئول EDO دانشکده:

 

 1. مطالعه کامل دستور العمل های اجرایی واصله از وزارت متبوع و تسلط کامل به قوانین و مقررات آموزشی و اجرای مصوبات شورای دانشگاه، هیات رئیسه و شورای آموزشی در حیطه وظایف محوله
 2. مشاوره با معاون آموزشی دانشکده و  بیمارستان در مسائل آموزشی جهت عملیاتی کردن برنامه های آموزشی
 3. ارائه گزارش فعالیت ها به واحد EDC دانشگاه
 4. همکاری با EDC دانشگاه به منظور تبادل تجربیات
 5. نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان
 6. اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 7. حمایت از اعضای هیات علمی و دانشجویان برای اجرای برنامه های آموزشی
 8. ارسال دعوتنامه برای اعضای EDO جهت شرکت در جلسات،  تنظیم صورتجلسات EDO و پیگیری مصوبات جلسات EDO
 9. معرفی اساتید به معاون آموزشی دانشگاه جهت صدور ابلاغ EDO
 10. تعیین میزان ساعت همکاری جهت صدور گواهی برای اساتید عضو EDO
 11. معرفی اساتید به معاونت آموزشی دانشگاه جهت شرکت در کارگاه‌ها
 12.  درخواست مجوز از معاون آموزشی دانشگاه جهت برگزاری کارگاه‌ها
 13. مکاتبات آموزشی و اداری در زمینه های مختلف
 14. گزارش هرگونه تخلف آموزشی در حیطه وظایف به مقام مافوق
 15. حفاظت از اطلاعات آموزشی دانشجویان و رعایت حریم شخصی افراد
 16. همکاری با دفتر استعدادهای درخشان در خصوص دانشجویان برتر
 17. طراحی و اجرای کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی و برگزاری ژورنال کلاب ها
 18. شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده
 19. تدوین برنامه عملیاتی و فرایندهای اجرایی و آموزشی مورد نیاز دانشکده
 20. آَشنا نمودن اعضای هیات علمی دانشکده در جهت تدوین فرایند های آموزشی در راستای جشنواره شهید مطهری و همایش­های آموزش پزشکی
 21. مشارکت در  طراحی و اجرای طرح های ارزشیابی آموزشی در دانشکده (ارزشیابی درونی و بیرونی)
 22. پيگيري، جمع آوری و ارزیابی Course Plan و Lesson Plan تدوین شده توسط اعضاء هيات علمي
 23. مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در تدوين Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان
 24. نظارت بر اجرای Course plan و Lesson plan
 25. همكاري با گروه‌هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه­ هاي جاري آموزشي
 26. مشاركت در هدايت و  اجرای ارزشيابي عملكرد اعضاء هيات علمي
 27. هدایت و فعال نمودن کمیته های مشورتی دانشجویان
 28. همکاری در راستای شناسایی دانشجویان نخبه و استعداد درخشان و معرفی دانشجویان برتر به دفتر استعداد درخشان دانشگاه
 29. همکاری جهت اجرای برنامه های المپیاد دانشجویی در دانشکده
 30. هدایت، مشاوره و تسهیل نمودن دانش پژوهی و طرح های پژوهش در آموزش دانشکده
 31. به کارگیری ایده های نوآورانه آموزشی در گروه های آموزشی موجود در دانشکده
 32. همکاری جهت توسعه آموزش های مجازی در دانشکده
 33. همکاری جهت پیگیری و اجرا برنامه تحول در آموزش
 34. پایش و ارزیابی مستمر برنامه های EDO در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف
 35. مستندسازی و ارائه گزارش دوره ای به معاونت آموزشی دانشکده و EDC دانشگاه
 36. پيگيري تدوين راهنماي مطالعاتي توسط گروه‌هاي آموزشي
 37. تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاون آموزشي دانشكده
 38. همكاري در انجام مداخلات آموزشي براساس اولويت هاي تعيين شده توسط دانشكده و EDC
 39. همكاري در تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه و دانشكده
 40. مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي
 41. مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آن‌ها
 42. همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل‌های وزارتی
 43. پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه
 44. برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی آموزشي