روسای پیشین دانشکده

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱۳:۱۰| تعداد بازدید: 353

 

   دکتر ادریس بذرافشان

  دکتری مهندسی بهداشت محیط

  ریاست دانشکده بهداشت از سال 1396 تا 1399

 

 

 

 

  دکتر مجتبی داودی

  دکتری مهندسی بهداشت محیط

  ریاست دانشکده بهداشت از سال 1395 تا 1396