یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

دکتر ادریس بذرافشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی روز جهانی بهداشت را به همکاران عزیز، دان