تاریخچه رشته مهندسی بهداشت محیط

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰۹:۱۸| تعداد بازدید: 1899

 

سابقه رشته بهداشت محیط در ایران به بیش از 50 سال پیش باز می گردد. با اینحال، این رشته در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1392 تاسیس شده است.

در مجموع 36 دانشجو طی دو دوره در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط پذیرش شده است که 17 نفر در دوره اول فارغ التحصیل شده و 19 نفر دیگر در حال تحصیل می باشند.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در هر دوره تعداد 15 تا 20 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته و حدود 20 تا 25 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه امکان ادامه تحصیل پیدا می کنند.