تاریخچه رشته مهندسی بهداشت محیط

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۱:۲۳| تعداد بازدید: 1463

 

سابقه رشته بهداشت محیط در ایران به بیش از 50 سال پیش باز می گردد. با اینحال، این رشته در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1392 تاسیس شده است.

در مجموع 36 دانشجو طی دو دوره در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط پذیرش شده است که 17 نفر در دوره اول فارغ التحصیل شده و 19 نفر دیگر در حال تحصیل می باشند.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در هر دوره تعداد 15 تا 20 دانشجوی کاردانی بهداشت محیط (و یا سایر رشته های مجاز) مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه امکان ادامه تحصیل پیدا می کنند.