اعضای گروه بهداشت محیط

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۰:۰۰| تعداد بازدید: 868

 

مدیر گروه

آقای دکتر مجتبی داودی

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مشاهده رزومه

پست الکترونیک:   davoudim1 {/at}  thums.ac.ir

شماره تماس:

 

 

مشاهده معرفی اعضای هیات علمی

 

 

سایر همکاران غیر هیات علمی

 

آقای مهندس جواد سلیمی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

آقای مهندس احمد هراتی نژاد

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

آقای مهندس غلامحیدر تیموری

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

آقای مهندس مهدی سعیدی

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

 

آقای مهندس جلیل چین سری

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

 

خانم مهندس شوکت مولوی

کارشناس مهندسی بهداشت محیط