آزمایشگاه رشته بهداشت محیط

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۲۱:۰۳| تعداد بازدید: 203

 

تجهیزات غیر مصرفی موجود در آزمایشگاه بهداشت محیط که برای مقاصد آموزشی و پژوهشی در اختیار دانشجویان محترم قرار دارد به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

نام دستگاه

تعداد موجود

1

فور

1

2

میکروسکوپ معمولی

1

3

هود شیمیایی

1

4

ترازو دیجیتال

3

5

کلنی کانتر

1

6

دوش اضطراری و چشم شور

1

7

چراغ بونزن

2

8

همزن مغناطیسی و هیتر (هات پلیت)

1

9

آب مقطر گیری

1

10

انکوباتور

5

11

دسیکاتور

2

12

بن ماری

2

13

کوره

2

14

فلیم فتومتر

1

15

DR5000

1

16

اسپکتروفتومتر

1

17

pH متر رومیزی

1

18

هاضم COD

1

19

کدروت سنج

1

20

اتوکلاو

2

21

یخچال آزمایشگاهی

1