برنامه استراتژیک گروه بهداشت عمومی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۷:۵۷| تعداد بازدید: 142

 

رسالت این رشته :

 آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی، و راهکارهای  تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد است.

 

چشم انداز گروه:

ما بر آنیم که تا سال 1405 با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و شایسته خود، دانشکده ای الگو، خلاق، نوآور، دانش محور و کیفیت مدار باشیم به طوری که از نظرکیفیت و کمیت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، به عنوان دانشکده برتر در سطح دانشگاه مطرح باشیم با عنایت به:

 • توانمندسازی اعضای هیأت علمی گروه از طریق فراهم آوردن زمینه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر برای مربیان
 •  جذب اعضای جدید هیأت علمی در مقاطع ارشد، دکترا و بورسیه دانشجویان دکترا
 •  مشارکت اساتید در طرح های پژوهشی در سطح دانشگاهی و کشوری،
 • شرکت اساتید گروه در کارگاه های روش تدریس، روش تحقیق و مقاله نویسی
 • توسعه رشته از طریق تلاش در تامین ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل تقویت کادر هیات علمی، راه اندازی سایت اختصاصی گروه بهداشت و کتابخانه
 • ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشجویان از طریق نظرسنجی دانشجویان و همکاری با EDC دانشگاه در جهت شناسایی نیازهای آموزشی، بکارگیری اساتید مجرب مدعو، نظارت و پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان
 •  تصویب و اجرای طرح پژوهشی مصوب دانشگاه با نظارت استاتید راهنما،
 • برنامه ریزی دقیق و اصلاح مداوم برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان

 

نقاط قوت:

 • ارتباط مناسب بین گروههای آموزشی
 • ارتباط مناسب بین گروه و فیلدهای بهداشتی و درمانی
 • وجود اتاق پراتیک
 • اعضای هیات علمی متعهد و علاقمند
 • ارزشیابی مستمر
 • مشارکت دانشجویان گروه در فعالیتهای پژوهشی
 • وجود بستر مناسب در راستای استفاده از توانایی دانشجویان استعداد درخشان
 • اهتمام دانشگاه به توسعه رشته
 • پذیرش دانشجویان متقاضی مهمان از سایر دانشگاه ها

 

نقاط ضعف:

 • عدم وجود مرکز تحقیقات بهداشتی
 • عدم وجود مجله علوم بهداشتی
 • ردیف ناکافی برای جذب اعضای هیئت علمی
 • درگیری کار اجرایی هیئت علمی
 • عدم دسترسی مناسب به مجلات بین المللی علمی
 •  عدم امکانات رفاهی مناسب هیئت علمی
 • کمبود کارشناس در گروه
 • تعداد کم اعضای هیئت علمی پیمانی
 • نداشتن فضای فیزیکی مناسب
 • کمبود تعداد مراکز بهداشتی درمانی آموزشی
 • عدم وجود سایت اختصاصی گروه بهداشت
 • غنی نبودن کتابخانه مرکزی دانشگاه از کتب بهداشتی